Vi tilhører Allah og til Ham skal vi vende tilbake