Hva er spesialiteten til menneskelige ressurser?

Mohamed Sharkawy
2023-11-11T05:43:11+00:00
generell informasjon
Mohamed SharkawySjekket av: Mostafa AhmedFor 54 minutter sidenSiste oppdatering: 54 minutter siden

Hva er spesialiteten til menneskelige ressurser?

Hovedfaget menneskelige ressurser regnes som en av de mest fremtredende hovedfagene som tilbys på handelshøyskoler.
Denne spesialiteten fokuserer på å ivareta oppgaver knyttet til ansatte, som anses som vesentlige elementer i produksjonsprosessen.
Spesialiteten er definert som «Human Resources Management», eller på engelsk «Human Resources Management», som er det administrative feltet som fokuserer på ledelse av menneskelige ressurser i arbeidsmiljøet.

 • Human resources management er en av de vitenskapelige disiplinene knyttet til menneskelige ressurser, og dens betydning har økt nylig på grunn av teknologisk fremgang og sosiale og økonomiske transformasjoner.

Personalavdelingen i bedrifter uttrykkes med forkortelsen HR, og det er avdelingen med ansvar for å lede og utvikle medarbeidere.
Avdelingens rolle omfatter alle praktiske aspekter knyttet til personalrekruttering, utvelgelse, opplæring og resultatevaluering.
Avdelingen har som mål å øke produktivitetsnivået i organisasjonen gjennom effektiv arbeidsstyrkestyring.

Ezoic

Personalmedarbeideren er hovedelementet i enhver bedrift, da han jobber for å hjelpe bedriften med å nå sine mål ved å administrere menneskelige ressurser på en effektiv og effektiv måte.
Den ansatte bidrar til alle aspekter av rekrutteringsprosessen for ansatte, inkludert utvikling av arbeidspolicyer og utarbeidelse av opplærings- og utviklingsprogrammer.

 • Generelt betraktes spesialiteten Human Resources som en spesialitet som i stor grad skjærer seg inn i våre personlige liv, siden den hjelper oss å skaffe passende jobbmuligheter og utvikle våre nødvendige ferdigheter gjennom opplæring og læring.
Hva er spesialiteten til menneskelige ressurser?

Hva er funksjonen til HR-hovedfaget?

Mange lurer kanskje på hva jobben til en personalspesialist er og hva dens hovedoppgaver er.
Human Resources regnes som en av de viktige spesialiseringene innen bedriftsøkonomi, da denne funksjonen tar sikte på å utnevne personer til jobber som passer til deres ferdigheter og evner.

Ezoic

Personalavdelingen definerer seg selv som en avdeling som jobber med å finne søkere til spesifikke jobber i institusjoner og bedrifter, utdanner og ansetter også ansatte, utarbeider bedriftens budsjett og utbetaler ansattes lønn, i tillegg til å utarbeide nødvendige rapporter og laste opp disse. på nettsiden.

Personalavdelingen er det organet som er ansvarlig for å lede og utvikle ansatte i selskapet.
Denne avdelingen er opptatt av alle aspekter av rekrutteringsprosessen som er nødvendig for å nå selskapets mål og utvikling.
Denne avdelingen fører også tilsyn med analyse og evaluering av virksomheten og tilrettelegger nødvendige rekrutterings- og opplæringsprosesser.

Aspektet med spesialisering i menneskelige ressurser tar hensyn til de praktiske lovene og lovverket som styrer arbeidsstyrken.
Han gir konsultasjoner og råd til selskapets ledelse angående retningslinjer og prosedyrer for ansatte.

Ezoic

En av hovedoppgavene til personalspesialister innen bedrifter og institusjoner er å rekruttere ansatte, hvor ledige stillinger utlyses og egnede søkere velges ut.
De er også ansvarlige for opplæring av ansatte, evaluering av deres prestasjoner og utvikling av ferdigheter.

 • Generelt anses spesialisering av menneskelige ressurser som svært viktig for å forbedre forretningsverdi og øke ytelseseffektiviteten i institusjoner og bedrifter, da det bidrar til å oppnå bærekraft og bærekraftig vekst.
 • Personalledelse er det avgjørende elementet i å bygge et sterkt og effektivt arbeidsteam som hjelper til med å oppnå organisasjonens mål.Ezoic

Hva er lønnen for menneskelige ressurser?

Gjennomsnittslønnen for personer som jobber i HR-sektoren i kongeriket Saudi-Arabia varierer mellom en rekke lønn.
I følge disse dataene varierer lønnene vanligvis fra 5,139 22,768 SAR (minimum) til XNUMX XNUMX SAR (gjennomsnitt).
Men dette avhenger av mange faktorer som erfaring, kvalifikasjoner og jobbansvar.

 • Fra og med ansatte på inngangsnivå varierer gjennomsnittslønnen for nyutdannede eller de uten tidligere erfaring på dette feltet fra 5,000 6,500 SAR til XNUMX XNUMX SAR per måned.
 • Når det gjelder HR-spesialister med mer erfaring, varierer gjennomsnittslønnen mellom 7,090 28,900 saudiske riyal og XNUMX XNUMX saudiske riyal per måned.Ezoic
 • For yrket Human Resources Manager er gjennomsnittslønnen rundt 23,700 XNUMX saudiske riyal.
 • I tillegg indikerer andre data at gjennomsnittslønnen til Human Resources Development Fund i kongeriket Saudi-Arabia er 9,041 XNUMX Saudi riyal per måned.
Hva er lønnen for menneskelige ressurser?

Hva er forskjellen mellom forretningsadministrasjon og menneskelige ressurser?

 • Business og HR diskuterer ulike emner og har ulike ansvarsområder.Ezoic
 • Bedriftsledelse fokuserer hovedsakelig på å få mest mulig ut av ressursene som er tilgjengelige i en organisasjon eller bedrift, som penger, ansatte, kunder og forretningspartnere.
 • Mens personalledelse er opptatt av å lede og utvikle ansatte i organisasjonen.
 • Bedriftsledelse overvåker forretningsdrift, oppnår fortjeneste, planlegger strategi og tar viktige forretningsbeslutninger.Ezoic
 • På den annen side er personalledelse opptatt av ansatte og deres rekruttering, utvikling, evaluering, motivasjon og forbedring av deres prestasjoner.
 • Selv om det er overlapping i forskningsemner og praksis mellom bedriftsadministrasjon og personalledelse, er det en betydelig forskjell i fokus og mål.
 • Bedriftsadministrasjon omhandler bredere forretningsdrift i en organisasjon, mens personalledelse tar for seg aspekter ved menneskelig arbeid og dets utvikling.
 • Generelt er hovedfaget Business Administration mer populært og etterspurt i arbeidsmarkedet, da det tilbyr nyutdannede brede arbeidsmuligheter i en rekke bransjer.Ezoic
 • Generelt kan den mest passende hovedfaget velges basert på en persons interesser og personlige ferdigheter, og god forskning vil bidra til å forstå detaljene i forskjellen mellom de to og ta en passende avgjørelse.

Eksempler på menneskelige ressurser?

 • Selv om menneskelige ressurser inkluderer mange forskjellige aspekter, er det mange eksempler som brukes for å illustrere konseptet og viktigheten.
 1. Menneskelige ressurser i institusjoner og bedrifter: Menneskelige ressurser regnes som en av de viktigste eiendelene i enhver institusjon eller bedrift.
  Det inkluderer alle ansatte og arbeidere som bidrar til å nå organisasjonens mål.
  Personalavdelingen i disse institusjonene er ansvarlig for å rekruttere, utvikle og evaluere passende ansatte og sørge for et passende arbeidsmiljø for å oppnå produktivitet.Ezoic
 2. Menneskelige ressurser i det medisinske feltet: Kompetente leger, sykepleiere, teknikere og alle helsearbeidere er en viktig del av de menneskelige ressursene på dette feltet.
  Tilbudet av helsehjelp avhenger av de spesialiserte menneskelige evnene til de som arbeider på dette feltet.
 3. Menneskelige ressurser i utdanning: Menneskelige ressurser spiller en avgjørende rolle i utdanningsfeltet, ettersom de inkluderer professorer, mannlige og kvinnelige lærere og administrativt ansatte.
  De bidrar til å skape et hensiktsmessig pedagogisk miljø og oppnå pedagogiske mål.
 4. Menneskelige ressurser i offentlig sektor: Offentlig sektor er en viktig kilde til menneskelige ressurser, siden den inkluderer mange statsansatte og tjenestemenn som arbeider for å implementere offentlig politikk og yte tjenester til samfunnet.
 5. Menneskelige ressurser i SMB-sektoren: Menneskelige ressurser spiller en viktig rolle i utviklingen og utviklingen av SMB.
  Det inkluderer entreprenørielle individer og ansatte som bidrar til suksessen til disse selskapene og deres vekst og bærekraft.
 • Kort sagt, menneskelige ressurser er en av de grunnleggende aspektene ved ethvert felt, siden de representerer det mest verdifulle og viktigste menneskelige elementet i enhver organisasjon eller sektor.
 • Personalledelse spiller en avgjørende rolle for å tiltrekke og utvikle ansatte og oppnå organisatorisk suksess.Ezoic
Eksempler på menneskelige ressurser?

Hva kalles en personalmedarbeider?

 • Human Resources Management-profesjonen regnes som en av de viktigste jobbene i den moderne verden, da den spiller en avgjørende rolle i å administrere driften og administrative anliggender til organisasjoner.
 • Ulike navn på personalledelsesfunksjonen refererer til den samme rollen, kjent som HR.
 1. Human Resources Manager: Denne tittelen er ansvarlig for å påta seg oppgavene og pliktene til Human Resources Manager på jobben, for eksempel rekruttering, personalsaker og lønn.
 2. Assisterende HR-direktør: Denne tittelen er ansvarlig for å bistå HR-direktøren med å utføre sine grunnleggende oppgaver og plikter på jobben.
 3. Rekrutteringskoordinator: Denne tittelen er ansvarlig for å velge og rekruttere jobbsøkere, og bestemme den aktuelle personen for den ledige stillingen.
 4. Personalteamleder: Innehaveren av denne tittelen har erfaringen og kompetansen som er nødvendig for å lede personalteamet i gjennomføringen av de ulike oppgavene som inngår i jobben.
 5. Personalspesialist: Utfører personaloppgaver og plikter, som å administrere medarbeiderforhold, ansettelsesprosedyrer og lønn.
 6. Opplæringskoordinator: Han er ansvarlig for å organisere og administrere opplærings- og utviklingsprogrammer for ansatte i organisasjonen.
 • Human Resource Management, eller HR, er et vanlig navn på en funksjon som genererer, velger og utvikler arbeidsstyrken i organisasjoner.
 • Human Resources Management er opptatt av å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere og velge riktige personer for å møte organisasjonens behov, i tillegg til å implementere opplæringsprogrammer rettet mot å utvikle ansattes ferdigheter og forbedre deres prestasjoner.
 • Kort oppsummert kan det sies at personalledelsen spiller en viktig rolle i å håndtere ansattes saker og utvikle deres ressurser, og gi støtte og rådgivning innen områder som rekruttering, opplæring og utvikling, og lønnssaker.

Hvorfor ble menneskelige ressurser gitt dette navnet?

Menneskelige ressurser ble gitt dette navnet fordi de er opptatt av å forvalte og utnytte den viktigste ressursen i enhver institusjon eller organisasjon, som er det menneskelige elementet.
Det er opptatt av alle aspekter ved rekruttering, utvikling og ledelse av ansatte og arbeidere i organisasjonen.
Disse aspektene inkluderer, men er ikke begrenset til, utvelgelsesfasen, opplæring, utvikling, resultatvurdering, lønns- og ytelsesadministrasjon, arbeidsproblemløsning, juridiske rettigheter og sosiale spørsmål knyttet til ansatte.
Med dette navnet understrekes viktigheten av ansatte som en vital ressurs for organisasjonen, og at styring og utvikling av dem på riktig måte representerer en av de viktigste faktorene for organisasjonens suksess.

Hvorfor ble menneskelige ressurser gitt dette navnet?

Hva er fordelen med personalledelse?

I moderne tid har menneskelig ressursstyring blitt en viktig del av suksessen til enhver organisasjon eller institusjon.
Det spiller en viktig rolle for å forbedre koordinering og organisering mellom ulike administrative avdelinger og for å nå målene for hele organisasjonen.
Det jobber for å tiltrekke og beholde høyt talent med rettferdig belønning for deres innsats og utvikling.

 • Human Resources Management påtar seg mange viktige oppgaver for å sikre suksess for organisasjonen og få mest mulig ut av hver ansatt.
 • Disse oppgavene inkluderer:.Ezoic

1. Håndtering av arbeidskonflikter og utvikling av PR:
Personalledelse arbeider for å styrke offentlige relasjoner mellom ansatte og ledelse og bidrar til å løse konflikter som kan oppstå på arbeidsplassen.
Det arbeider også for å øke forståelsen og harmonien mellom de ulike avdelingene i organisasjonen.

2. Utvalg av kompetanse:
Human Resources Department streber etter å velge de høyeste ferdighetene og talentene for å bli med i organisasjonens team.
Den organiserer forseggjorte rekrutteringsprosesser og bruker de beste metodene for å teste og evaluere kandidater for å sikre at de beste blant dem blir ansatt.

3. Utvikle jobbytelse og oppnå mål:
Personalledelse er opptatt av å forbedre ansattes ytelse og utvikle dem for å nå organisasjonens mål mer effektivt.
Den gir nødvendig støtte og opplæring for å utvikle ansattes ferdigheter og sette dem i stand til å utvikle sin faglige og personlige fortreffelighet.

4. Opprettholde god sysselsetting:
Personalavdelingen jobber for å gi et arbeidsmiljø som oppmuntrer til overlevelse og utvikling av fremstående ansatte.
Den følger retningslinjer og programmer for å sikre oppbevaring av nøkkelkompetanser og unngå konsekvensene av deres tap på organisasjonen.

5. Forbedre ansattes tilfredshet:
Personalavdelingen streber etter å oppnå medarbeidertilfredshet og gi et komfortabelt og oppmuntrende arbeidsmiljø.
Den jobber for å gi psykologisk og sosial støtte til ansatte og organiserer motiverende programmer og belønninger for å øke entusiasme og feire fremragende individer.

 • Selv om personalavdelingen kan betraktes som en upopulær avdeling for noen mennesker, er dens betydning for å oppnå organisatorisk suksess ubestridelig.

Legg igjen en kommentar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.Obligatoriske felt er angitt med *