Hvordan beregne prosentandelen av et gitt beløp

Mohamed Sharkawy
2023-11-15T06:47:44+00:00
generell informasjon
Mohamed SharkawySjekket av: Mostafa AhmedFor 41 minutter sidenSiste oppdatering: 41 minutter siden

Hvordan beregne prosentandelen av et gitt beløp

 • Å beregne prosentandelen av et visst beløp har blitt en viktig prosess i vårt daglige liv og på mange felt som finans, statistikk og handel.

Det er forskjellige måter å beregne prosentandelen av et gitt beløp på.
Den enkleste av disse metodene er å trekke ut bare prosenten fra mengden, eller trekke ut prosenten og legge den til mengden, eller til og med bruke prosentkalkulatoren som er tilgjengelig på Internett.

 • Ved bruk av prosentkalkulator legger du ganske enkelt inn beløpet du ønsker å beregne i prosent.Ezoic
 • Hvis du for eksempel vil vite prosentandelen 500 som 15 %, kan du skrive inn 15 % i inntastingsboksen og svaret vises.
 • Det er også verdt å merke seg at den prosentvise rabatten kan beregnes ut fra et beløp, da følgende ligning brukes:

Rabattverdien i prosent = (pris før rabatt - pris etter rabatt) ÷ pris før rabatt x 100

Ezoic

En annen måte å regne ut en prosent på er å bruke et desimaltall.
Dette gjøres ved å konvertere tallet til en prosent ved å gange det med 100 og deretter legge til prosenttegnet (%).
For eksempel, hvis du vil vite hvor mange prosent av 12 som er i forhold til 60, kan du bruke ligningen %У/Х = р, og erstatte verdiene med 20% = 12/60.

 • Generelt er det nødvendig å forstå metodene for å beregne prosenter for forskjellige beløp, og vi må nevne at det avhenger av grunnleggende matematiske ligninger, og det er flere måter å gjøre dette på.
Hvordan beregne prosentandelen av et gitt beløp

Hvordan beregner jeg en økning på 20 prosent?

For å beregne 20 % av et hvilket som helst tall, multipliser bare tallet med ønsket prosent.
For eksempel, hvis vi har 220 riyal og vi ønsker å vite 20% av det, blir prosessen som følger:

Ezoic
 • 20 % økning = 220 x (20/100) = 44 SAR.

Dermed kan du enkelt beregne prosenter av tall og finne ut den nødvendige forskjellen direkte.

Ikke bare det, du kan også beregne den fremtidige verdien etter å ha økt med den nødvendige prosenten.
Hvis du for eksempel har lønn og vil vite verdien av lønnen etter en økning på 20 %, kan du bruke følgende ligning:

Ezoic
 • Lønn etter økning = opprinnelig lønn + (økningsprosent x opprinnelig lønn).

For å beregne overskytende beløp kan du gange det opprinnelige tallet med økningsprosenten og dele resultatet på 100. Da får du økningsprosenten.

Ved en relativ økning kan du beregne prosentandelen av det opprinnelige tallet.
Bare multipliser det opprinnelige tallet med 100 og del på prosentvis økning.

Ezoic

La oss ta et levende eksempel for å illustrere konseptet.
Hvis verdien av en vare opprinnelig var 200 pund, og prisen økte med 10 %, ville den nye prisen bli 220 pund.
Gammelt innhold = 200 pund
Prosentvis økning = 10 % = (200 x 10) ÷ 100 = 20 pund
Den nye prisen = 200 + 20 = 220 pund.

Derfor har vi gitt deg de grunnleggende metodene for å beregne 20 % økning i beløp.
Du kan bruke disse enkle metodene for å beregne prosenter i hverdagen og i dine økonomiske forhold.

Hvordan beregner jeg 5 prosent av beløpet?

Hvordan beregnes prosenten på kalkulatoren?

Å beregne prosenter er viktig på mange felt som finans, statistikk og analyse.
For å lette denne prosessen kan en kalkulator brukes til å beregne prosenter enkelt og nøyaktig.
Vi skal lære å regne ut prosenter ved hjelp av en kalkulator.

Ezoic

På de fleste kalkulatorer finner du en nøkkel dedikert til prosenter (%).
Du må bruke denne tasten etter å ha angitt tallet hvis prosentandel du vil beregne.
For eksempel, hvis du ønsker å beregne prosentandelen på 50 av et totalt antall på 200, skriver du inn 50, deretter prosentnøkkelen og deretter 200.

Hvis du bruker Excel-ark eller andre regnearkprogrammer som for eksempel Regneark, kan du også regne ut prosenter enkelt.
Du kan bruke følgende formel:
Prosent = (obligatorisk verdi ÷ total verdi) x 100

 • Hvis du for eksempel vil beregne prosentandelen av butikkens utgifter i forhold til dens totale utgifter, kan du dele den nødvendige utgiftsverdien med totalverdien og deretter multiplisere resultatet med 100.Ezoic
 • Denne forenklede metoden viser hvordan prosenter enkelt kan beregnes ved hjelp av en kalkulator og også i Excel.
 • Disse verktøyene vil gi deg nøyaktighet og hastighet i beregning av prosenter i mange forskjellige applikasjoner.
Hvordan beregnes prosenten på kalkulatoren?

Hva betyr 15 prosent?

 • 15 %-prosenten betyr at hvis du ønsker å beregne 15 % av et beløp, vil du dele beløpet med 100 og deretter multiplisere det med 15.

Metoden for å beregne 15 % av ethvert beløp er veldig enkel og rask.
For eksempel, hvis beløpet som skal beregnes i prosent er 2000 riyal, kan vi beregne 15 % på denne måten: (2000 x 15) ÷ 100 = 300 riyal.
Derfor er 15 % av beløpet 300 riyal.

 • Prosentandeler brukes på mange felt, spesielt i finansverdenen, handelen og til og med i klesindustrien.
 • For lønnsøkningen kan også prosentsatsen enkelt beregnes.

Beregn karakterprosent

 • "Beregne karakterprosent" regnes som en av de viktige prosessene i livene til mannlige og kvinnelige studenter, ettersom de bruker den til å vurdere sine akademiske prestasjoner og bestemme suksessraten i ulike eksamener og tester.Ezoic
 • Karakterprosenten beregnes ved å dele elevens totale karakterer på de totale karakterene, og deretter multiplisere resultatet med 100.
 • Prosentandel av karakterer = (elevens totale karakterer ÷ totale karakterer) x 100

Studentens totale poengsum = 665 poeng
Total poengsum = 800 poeng

Vi deler studentens totale karakterer med de totale karakterene:

665 ÷ 800 = 0.83125

 • Deretter multipliserer vi poengsummen med 100 for å få prosentpoengsummen:

0.83125 × 100 = 83.125 %

 • Så det kan sies at studenten oppnådde en prosentandel på 83.
 • Beregninger av karakterprosent er et viktig verktøy for å analysere faglige prestasjoner, da de hjelper elever og lærere med å bestemme styrken og svakheten til elever i ulike fag, og veileder fremtidig innsats for å oppnå de beste resultatene.

Det er viktig å tilby pedagogiske verktøy og ressurser for å lette prosessen med å beregne karakterprosent.
Dedikerte elektroniske kalkulatorprogrammer kan brukes til dette formålet, da de automatisk beregner prosenten basert på oppnådde karakterer og full karakter.
Disse verktøyene kan også beregne prosentvise forskjeller mellom flere verdier og gi en detaljert rapport over resultatene.

 • Kort sagt, beregning av karakterprosent er et viktig verktøy for å evaluere elevenes prestasjoner og bestemme deres suksessrate i eksamener.
Beregn prosent i Excel

Beregn prosent i Excel

 • Prosentandeler er et viktig verktøy for å beregne forholdstall og endringer i data, og Microsoft Excel er et av hovedverktøyene for å beregne prosenter enkelt og nøyaktig.
 • Excels enkle formler hjelper deg med å finne prosenter, for eksempel å beregne prosenter av en total eller prosentforskjellen mellom to tall.
 • Slik beregner du prosenter i Excel i to trinn:
 • Trinn XNUMX: Opprett en kolonne for å beregne prosentvis endring Beregning av prosentvis endring krever at du oppretter en ny kolonne i Excel.
 • Trinn XNUMX: Beregn rangeringsprosent For å beregne rangeringsprosent i en dataliste kan du bruke en bestemt formel i Excel.
 • Etter å ha skrevet inn formelen, trykk på Enter-knappen.

Dette er to enkle måter å beregne prosenter i Excel.
De kan brukes i Excel for nettet og Excel for macOS, og lar deg få de ønskede prosentene med letthet og nøyaktighet.

 • I tillegg kan du bruke Excel til å beregne prosenter for andre data som interesserer deg.
 • Bruk Excel som et kraftig verktøy for å analysere data og regne ut prosenter, og nyt dets enkelhet og nøyaktighet i komplekse beregninger.
 • Prosentandeler er et viktig verktøy for å forstå data og trekke ut meningsfulle tall fra dem.

Legg igjen en kommentar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.Obligatoriske felt er angitt med *