Fred være med deg.Jeg så at jeg gikk med min bror til moskeen og gikk inn i den. Hva er forklaringen på det?